Tag Archives: rừng phía bắc đến rừng phía nam

Woodlands North MRT đến Republic Polytechnic (Open House 2020) Tham quan Singapore Đi bộ

Woodlands North MRT đến Republic Polytechnic (Open House 2020) Singapore Walking Tour là một video ghi lại chuyến đi bộ không nói chuyện của tôi. Được quay bằng: Máy ảnh: Osmo Pocket – https://amzn.to/309uju3 Thanh mở rộng: Osmo Pocket Extension Rod – https://amzn.to/306xnqK Audio Recorder: Zoom H1N – https://amzn.to/33TU7LO Camera …

Read More »