Tag Archives: #duhocinspirdo

Hành trang cần chuẩn bị khi bay sang Canada mùa Đông – Du lịch 123

Canada đang chuyển dần sang mùa đông. Mùa đông ở Canada kéo dài và yêu thích. Dài thông thường từ tháng 11 đến tháng 4, nhiệt độ có thể xuống âm thanh 20 – 30 độ. Nếu bạn đang chuẩn bị du học Canada mùa này thì nên chuẩn bị …

Read More »